Haqqımızda

Haqqımızda

IPSS Azərbaycan 2019-cu ildə təsis edilmış və əsası Bakıda, Azərbaycanda qoyulmuşdur.  Hazırda Bakının mərkəzində ofislərimiz, eləcə də Qaradağ ərazisində anbarımız mövcuddur.

IPSS Azərbaycan Polad  Borulardan, Armaturlardan, Flanslardan, Klapanlardan,  Struktur  Polad Materiallardan, Araqatlardan, Bərkidicilərdən və Plastik Borulardan və s. geniş çeşiddə  məhsullar tədarük edən bazar liderlərindən biridir. Biz, illər ərzində  müxtəlif  istiqamətlərdə inkişaf etmişik və hazırda sadalanan məhsulları təmin etdiyimiz və eyni zamanda, MRO fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təmin olunmasına yardım göstərdiyimiz üçün, bir çox istehlakçıların  təchizat zəncirinin mühüm hissəsi hesab olunuruq.

Bız Azərbaycan hüquq orqanlarının  təklif etdiyi yerli məzmuna malik təşəbbüsləri bir biri ilə əlaqələndirir və  bu prinsiplər əsasında şirkətin inkişafını davam etdirməyə səy göstəririk. Biz məmnunluq duyuruq ki,  İPSS  Azərbaycan  MMC  şirkəti  50/50 müştərək müəssisə  olmaqla   Azərbaycan qanunlarını rəhbər tutan şirkətdir.

IPSS Azərbaycan MMC şirkəti  IPSS Limited və   IPSS Caspian LLP-nin dəstəyi ilə  IPSS Group tərəfindən təmin olunur.  Belə olan halda, təşkilat IPSS-nin yerli və qlobal bazarda təklif etdiyi zəngin təcrübədən  yararlanmaq imkanına malik olur.

Şirkətə necə yardım göstərə bilməyimiz haqqında daha çox məlumat almaq üçün, bu gün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Əlaqə saxlayın