Fəaliyyətimiz

IPSS Azərbaycan Neft və Qaz Sektoru üçün boru kəməri struktur həllərinin tədarükü və xidmətin təmin edilməsi sahəsində ixtisaslaşmışdır.

Biz, bir sıra məhsul və xidmətlər təmin etməklə biznes məsələlərinə dair tələbləri yerinə yetirmək üçün, təşkilatların  yüksək səviyyəli məhsullarla təmin olunmasına yardım göstəririk.

Məhsullar  Sənaye standartlarına, o cümlədən to B16.48 / API-590 / GOST / DEP (Shell) qaydalarına müvafiq olaraq hazırlanır.

Məhsullar yerli qaydada anbara toplanılır və birbaşa lazım olan sahəyə gözləmə vaxtını minimuma endirərək çatdırılır.

Məhsullar

Borular, Armaturlar, Flanslar

İPSS  Karbon (Aşağı və Yüksək Temperaturlu), Tikinti keyfiyyəti, paslanmaz polad, Duplex və ya  Super dublex  dərəcələri  kimi material  növlərinin kateqoriyasında  layihə tələblərini qarşılamaq üçün tam çeşidə malik Polad, Armatur və Flansları təklif edir.

Klapanlar

IPSS tələblərə və spesifikasiyalara cavab vermək  üçün geniş çeşidli klapanları tədarük edir. Biz, bir sıra klapanlar, o cümlədən  Bağlayıcı,  Kürə formalı, Birləşdirici, Tənzimləyici,  İkitərəfli, Drenaj, Hava, Əl əməyinə əsaslanan, Məsafədən idarə olunan, Üst hissəni əhatə edən və  Sualtı klapanları tədarük edirik.

Nipoflanslar

IPSS geniş çeşidli  Nipoflanslar və  Veldolet  (qaynaqlı  patron)  ehtiyatına malikdir/Qaynaq flansları keyfiyyət cəhətdən Avropa və sənaye standartlarına uyğun bağlamalarda  olmaqla  müştərinin spesifik tələblərini qarşılayır.

Qaynaq flansı və Nipoflanslar   Yaxalıq formasında  olan qaynaq flansının –yəni  Veldolet və   Nipolet armaturunun kombinasiyasıdır və  hər iki  komponent  bir hissədə qaynaq olunmadan istehsal edilir.

Millər, Araqatlar və Səs keçirməyən örtüklər

İPSS Karbon  (Aşağı və yüksək temperaturlu), struktur  dərəcələr, paslanmayan polad,  Duplex və Super dublex dərəcələri kimi materiallardan başlayaraq  layihə tələblərinə cavab vermək üçün tam çeşiddə Millər, Araqatlar təklif edir.

 • Aralıq mil (UNC,UNC,BSW,8UN,UNF,BSF, Kiçik metrik kəsinti və ox)
  • Sapfalar
  • Alıüzlü qayka
  • Şpil cihazı
  • Tikinti şipləri
  • Yivli ox
  • Hex Başlıqlı boltlar
  • Hex Bərkidici Vint
  • Hex Başlıqlı əlaqə vasitələri
  • Açar başlığı və & Korpuslar
  • 12 Ox şəkilli başlıq
 • Araqatlar
  • Spiralvari (Carrier / R-Formalı / CGI-MRG / Baker / HX-RIR / LS / RIR / CG / CGI / LSI)
  • Dairə formalı birləşmələr (Oval / Oktaqonal / BX / RX / SBX / Tranzisional)
  • Asbest olmayan, Spiralşəkilli, RTJ halqalı, Örtüklü, İnhibitor araqatları, İzolyasiya dəstləri, Kammprofile Araqatları

Obtüratorlar, Başlıq və Montaj Armaturları

İPSS   IPSS  qrupun yüksək keyfiyyətli standartlarına cavab verə bilən  tam çeşidli  Obüratorları, Başlıq və  Montaj armaturlarını   istehsal etmək  üçün  yüksək bacarığa malik mühəndislərin əməyindən istifadə edir.

Metal konstruksiyası

İPPS  dənizdə metal konstruksiyası,  gəmi tikintisi və mülki mühəndislik  kimi müxtəlif layihələrin tələblərinə cavab vermək üçün  keyfiyyətli bölmələr  təqdim edir.

 • Qalın Plitələr & Örtük
 • Şayba
 • Universal dirəklər & Sütunlar
 • Kanallar
 • Bərabər və qeyri bərabər bucaqlar
 • Yastı və dairəvi armaturlar
 • T formalı armaturlar

Təklif olunan materiallar:

ASTM A516-60 / 65 / 70 / 70 + HIC tələbləri.

BS EN 10025 S275 / 355 + J, J2, JR, AR, K2+N

BS EN 10025 S355 + G3, G4, G7, G10, G11, G12, S420G2

Paslanmaz metal  316/L, 304/L

Duplex UNS S31803 / UNS S32205 | 1.4462

Super Duplex UNS S31750, UNS S31760

Tökmə və  digər  növlər sifarış əsasında .

Xidmətlər

MRO (texniki xidmət, təmir və əməliyyatlar)

MRO   suda və quruda  əməliyyatları  həyata keçirmək baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Zəruri məqam boş qalan iş saatlarının minimuma endirilməsidir. Bizim təcrübəli işçi heyətimiz və  strateji mövqeyə malik anbarlarımız  bazarlarda məhsulların hər zaman və vaxtı-vaxtında çatdırılmasını təmin edir. Bizim səhmdarlardan və təcrübəli təchizatçılardan ibarət qrup bu tələbləri gündəlik olaraq idarə edir.

Layihənin idarə olunması

Bütün layihələr  bilikli və səriştəli  mütəxəssislərdən ibarət qrup tərəfindən yerinə yetirilir. Hər bir layihə qrupu  xüsusi olaraq sənaye,  seçilən materiallar və lazımlı məhsullar barədə malik olduqları biliklər və təcrübə əsasənda seçilir.

Tədarüklər Zəncirinin İdarə olunması

Bizim beynəlxalq biznes sferasında qəbul olunmuş qabaqcıl tədarükçülər ilə davamlı və qarşılıqlı əlaqələrimiz var;  bu əməkdaşlıq həm Texniki Xidmət və Təmir (MRO), həm də Layihə İşlərinin idarə olunması üzrə təyinatları əhatə edir. Biz yalnız beynəlxalq səviyyədə etibarlı istehsalçılar və yalnız zəruri olduğu halda, müştərilərimiz tərəfindən qəbul edilən təsdiqlənmiş satıcı siyahısından istifadə edirik.

Sənədləşdirmə

İPSS müştərilərimizə məhsullarla bağlı tələb olunan bütün sənədləri təqdim edir. Layihənizdən asılı olaraq tələblər dəyişə bilər. Sənədləri müzakirə etmək üçün təcrübəli komanda üzvləri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Xüsisi resurslar

İxtisaslaşmış və   tam kompüterləşdirilmiş elektron qeydlərə malik  layihə idarəetmə ofislərimiz  hər bir layihəni ətraflı təqdim etmə qabiliyyətinə malikdir.  Biz müntəzəm olaraq istehsalat, sənədləşmə və kommersiya danışıqları kimi  müxtəlif sahələrdə  məsul olan əsas şəxslərin siyahısını müəyyən etmək üçün  hər bir istehsalçıya baş çəkirik. Bu yolla ümumi şəffaflıq və proseslərin bütövlükdə izlənmə imkanı təmin olunur.