USP 1 Borular, fitinqlər və flanş paketləri tədarükündə bazar liderləri USP 2 Supplying Oil and Gas, Petrochemical and utility industries worldwide USP 3 Alternative solutions to your needs USP 4 Working from central Baku premises

IPSS Azərbaycan IPSS Group-un bir hissəsi olaraq, Polad  Borulardan, Armaturlardan, Flanslardan, Klapanlardan,  Struktur  Polad Materiallardan, Araqatlardan, Bərkidicilərdən və Plastik Borulardan və s. geniş çeşiddə  məhsullar tədarük edən bazar liderləridir.

IPSS Group-un dəstəyi  ilə biz, sadalanan məhsulları təmin etdiyimiz və eyni zamanda, MRO fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təmin olunmasına yardım göstərdiyimiz üçün, bir çox İstehlakçıların  təchizat zəncirinin mühüm hissəsi hesab olunuruq.

Fəaliyyətimizin mahiyyəti

Biz, bir sıra məhsul və xidmətlər təmin etməklə biznes məsələlərinə dair tələbləri yerinə yetirmək üçün, təşkilatların yüksək səviyyəli məhsullarla təmin olunmasına yardım göstəririk.

daha ətraflı